5D-LAB.NL
MENU

Algemene Voorwaarden

 1. De sporter/consument (vanaf nu “boeker” genoemd) die de test online heeft geboekt, heeft er kennis van genomen dat het tarief voor een 5D- Bewegingsanalyse van 45 minuten € 79,50 inclusief BTW betreft, minus eventueel de korting die de boeker heeft ontvangen d.m.v. een kortingscode.
 2. Het netto-bedrag (bruto kosten minus de eventuele korting) inclusief BTW wordt bevestigd per mail aan de boeker en vanaf dat moment geldt er een betalingsverplichting richting Fysiovenne, eigenaar van het label 5D-LAB (hierna te noemen “5D-LAB”).
 3. De netto-kosten dienen aan het einde van de afspraak te worden voldaan per pinbetaling. Vanwege de veiligheid van de medewerkers van het 5D-LAB kunnen we contant geld niet accepteren.
 4. De boeker heeft de mogelijkheid om uiterlijk de dag voor de afspraak om voor 18:00 per telefoon de afspraak te wijzigen mits er een voldoende urgente reden aangedragen wordt en er direct een nieuw moment binnen een maand afgesproken kan worden binnen de mogelijkheden die de agenda van het 5D-LAB te bieden heeft. Is dat niet mogelijk wordt dit beschouwd als een no-show (een niet nagekomen afspraak) en wordt de afspraak gefactureerd a € 79,50. De boeker dient deze factuur vervolgens binnen 14 dagen te betalen.
 5. Wanneer de boeker te laat arriveert en er binnen de agenda van het 5D-LAB geen ruimte is om de afspraak te verlengen, is de boeker toch verplicht de betaling van de netto kosten (bruto prijs minus eventuele kortingen), die aan de boeker per mail zijn bevestigd, ter plekke te voldoen. Mocht het mogelijk zijn zal de medewerker van het 5D-LAB voor een oplossing zorgen op dezelfde dag.
 6. Wanneer de boeker zich 45 minuten na aanvang van de afspraak nog niet heeft gemeld op de locatie van het 5D-LAB (Binnenbuurt 14, 1448 LE Purmerend), geldt dit als een no-show (niet nagekomen afspraak) en wordt het bruto bedrag (dus exclusief de eventuele korting) door het 5D- LAB alsnog gefactureerd aan de boeker. Deze factuur dient vervolgens binnen 14 dagen voldaan te worden.
 7. De boeker heeft de mogelijkheid om uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak te annuleren zonder opgaaf van reden. De afspraak wordt dan door 5D-LAB uit de agenda gehaald, en er worden vervolgens geen kosten in rekening gebracht.
 8. De boeker geeft door het maken van de afspraak toestemming om de data van de test op te slaan op een lokale server van het 5D-LAB, en binnen de software van MotionMetrix.
 9. De boeker heeft er kennis van dat er gebruik gemaakt wordt van een loopband, waarbij er op de door de boeker gewenste snelheid, (hard)gelopen kan wordt om de test uit te voeren. Indien de boeker, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn om langer dan 5 minuten op de loopband te staan, kan het 5D-LAB niet garanderen dat de test afgerond kan worden. Dat ontheft de boeker vervolgens niet van zijn betalingsverplichting.
 10. De boeker is bij aanvang van de test fysiek in staat om zonder risico’s de bewegingsanalyse te laten uitvoeren. Indien er aanleiding voor is zal de boeker vooraf advies moeten inwinnen bij zijn/haar huisarts, fysiotherapeut of specialist.
 11. Het 5D-LAB is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel aan de boeker zelf, personen die de boeker heeft meegenomen, of eigendommen en kleding van de boeker en personen die de boeker heeft meegenomen.
 12. Vanwege de beperking van de oppervlakte van de ruimte, mag de boeker maximaal drie personen meenemen om de test mee te maken. Deze personen dienen zich ten alle tijden ordentelijk te gedragen, en de aanwijzingen van het 5D-LAB personeel op te volgen. Eventuele schade aan het pand of materialen in het pand al verhaald worden op de boeker. Wanneer de test zodanig verstoord wordt door een van deze personen dat de test niet afgerond kan worden, ontslaat dit de boeker niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 13. De boeker dient zich ordentelijk te gedragen, en dient de aanwijzingen van het 5D-LAB personeel op te volgen. Eventuele schade aan het pand of materialen in het pand al verhaald worden op de boeker. Wanneer de test zodanig verstoord wordt door de boeker dat hij niet afgerond kan worden, ontslaat dit de boeker niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 14. Wanneer er voor de medewerker van het 5D-LAB aanleiding is om te vermoeden dat de boeker onder invloed is van drank, drugs of een vorm van prestatie bevorderende middelen, heeft de medewerker de mogelijkheid om de test niet te starten of af te breken. Dit ontslaat de boeker niet van zijn betalingsverplichting.
 15. De minimale leeftijd voor een 5D-Bewegingsanalyse is 14 jaar. Personen jonger dan 14 jaar dienen vooraf toestemming te krijgen van zijn/haar huisarts of fysiotherapeut en dienen deze toestemming te kunnen tonen voor aanvang van de test. Personen onder de minimale leeftijd dienen dan ook tijdens de test begeleid te worden door een ouder/voogd.
 16. Het 5D-LAB niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in onrede geraakte eigendommen van boeker of personen die hij/zij mee heeft genomen.
 17. Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van het 5D-LAB is geheel voor eigen risico.
 18. Bij het maken van de afspraak worden alle gegevens die de boeker daarvoor heeft moeten voeren lokaal opgeslagen en beveiligd. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn gevraag, namelijk voor communicatie omtrent uw test.
 19. Het mailadres van de boeker wordt gebruikt om een bevestiging te mailen van de afspraak, om een factuur naar te mailen als het gaat om een no-show, en 6 maanden na de afgeronde test om een hertest aan te bieden